Rejestr kredytów i rejestr wpłat

Tu będą pojawiać się informacje o kredytach i wpłatach podlegających wpisowi zgodnie z kodeksem wyborczym

Brak kredytów i wpłat podlegających wpisowi do rejestru zgodnie z art. 140. par. 1. Kodeksu Wyborczego - stan na dzień 19.03.2024 roku