Okręg nr 4

To Śródmieście, Stare Miasto, Nowe Miasto i Zawodzie

Tu możesz sprawdzić w jakim okręgu wyborczym mieszkasz1. MONIKA DWOJAKOWSKA (50 lat)

Jestem dumną elblążanką, od prawie 30 lat nauczycielką przekazującą swoją wiedzę i pasję innym. Prywatnie szczęśliwą żoną i mamą. W życiu codziennym jak i zawodowym, kieruję się uczciwością. Jako radna obecnej kadencji Rady Miejskiej w Elblągu działam na rzecz elbląskiej społeczności. Dzieci i młodzież są naszą przyszłością, dlatego od dwóch kadencji z wielkim zaangażowaniem opiekuję się Młodzieżową Radą Miasta Elbląg. Startuję, bo w Elblągu potrzebne są zmiany! Moje atuty to sumienność i dobra organizacja. Dotychczasowe doświadczenie życiowe i zawodowe oraz zdobyte umiejętności pragnę wykorzystać pracując na rzecz naszego miasta. Oddając swój głos na mnie, stawiacie na człowieka, który nie unika trudnych tematów.2. Weronika Wojcik (27 lat)Weronika Wójcik jest młodą, dynamiczną i zaangażowaną w życie lokalnej społeczności kandydatką do Rady Miasta Elbląg. Z głębokim szacunkiem do tradycji i otwartością na nowe idee, Weronika dąży do odmłodzenia Rady Miasta, aby decyzje o przyszłości Elbląga były podejmowane przez tych, do których ta przyszłość będzie należeć. Jej kampania skupia się na poprawie jakości życia codziennego mieszkańców, z naciskiem na kluczowe kwestie takie jak gospodarowanie odpadami, remonty dróg, dostęp do bezpłatnych parkingów oraz wsparcie dla kultury i edukacji. Młoda, ale doświadczona, Weronika przynosi świeże spojrzenie na zarządzanie miastem, łącząc naukowe podejście z praktycznym działaniem. Jej motto, "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą", odzwierciedla jej niezłomność w dążeniu do zmian i poprawy warunków życia w Elblągu. Z zaangażowaniem w życie społeczne Elbląga, Weronika pragnie kontynuować swoją misję poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców. Jako była wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta i dwukrotna Przewodnicząca Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a także obecna Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych, wykazała się wyjątkową zdolnością do inicjowania zmian i wspierania różnych społeczności. Jako inicjatorka i główna organizatorka elbląskich juwenaliów, Weronika przyczyniła się do ożywienia kulturalnego miasta, także często po drodze wspierając lokalne ośrodki, takie jak Elbląskie Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak. Plany na przyszłość: Porządek publiczny i gospodarowanie odpadami: Poprzez racjonalne zarządzanie odpadami i zwiększenie liczby koszy na śmieci, Weronika zamierza uczynić Elbląg czystszym i bardziej zorganizowanym. Promocja Elbląga: Wizja Weroniki obejmuje przekształcenie miasta w atrakcyjny turystycznie punkt, poprzez skuteczniejsze działania promocyjne, także wewnątrz mieszkańców. Edukacja: Planuje remonty i modernizacje szkolnych budynków, zapewnienie nowoczesnej infrastruktury oraz szkolenia dla nauczycieli, by podnieść jakość kształcenia. Kompetencje cyfrowe i medialne: Dzięki swojemu powstającemu doktoratowi z pedagogiki medialnej, Weronika jest idealnie przygotowana, by wspierać elbląskich nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i medialnych, dążąc jednocześnie do rozsądnej cyfryzacji usług publicznych z uwzględnieniem analogowych potrzeb mieszkańców.

Jako członek naszej społeczności, Weronika nie postrzega siebie jako polityka, ale jako sąsiadkę, która pragnie realnie wpłynąć na życie w Elblągu. Jej wieloletnie zaangażowanie i obserwacja potrzeb lokalnych mieszkańców kierują jej działania ku budowaniu Elbląga, w którym każdy chciałby mieszkać.3. Bohdan Konarzewski (54 lata)Konarzewski Bohdan - urodzony w Elblągu 54 lata ,ojciec dwóch córek Leny I Mai Jako wychowawca i nauczyciel z 34 letnim stażem dochowałem się wielu pokoleń porządnych elblążan .Pełen energii i zdobytego przez wiele lat doświadczenia poznałem potrzeby młodych ludzi ich zainteresoawania i możliwości .Chciałbym wspierać wszelkie inicjatywy prospołeczne i realizować potrzeby młodych ludzi a także rozwijać i poszerzać perspektywy ich rozwoju poprzez inicjatywy i projekty umożliwiające tenże rozwój.

Jako trener młodych piłkarzy z 24 letnim stażem w Klubie Sportowym Olimpia Elbląg ukształtowałem nie tylko wykwalifikowanych sportowców ale także poznałem potrzeby klubów i zawodników a takze młodych mieszkańców chcących uprawiać nie tylko sport kwalifikowany ale także rekreację .W zwiazku z tym wspierał bedę wszelkie inicjatywy poprawiające infrastrukturę sportową ,zwiększanie dotacji dla elbląskiego sportu tjklubów oraz stypendiów dla sportowców i w miarę możliwości inicjował pomysły na realizowanie się młodych i starszych elblążan. Chciałbym wspierać inicjatywy mające za zadanie powszechność i całoroczną dostępność do obiektó sportowych na terenie Elbląga.4. Stefan Zatorski (38 lat)Z wykształcenia jestem inżynierem, przez lata prowadziłem budowy w branży energetycznej. Obecnie, jako konsultant techniczny wspieram instytucje finansujące odnawialne źródła energii. W zawodzie pracuję z dynamicznymi zależnościami na styku biznesu, administracji publicznej i lokalnych społeczności. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, uwielbiam żeglarstwo oraz turystykę w każdej postaci. Grywam na gitarze basowej i rekreacyjnie trenuję kickboxing w klubie EKK Elbląg. Jako radny chciałbym wspierać rozwój miasta w sposób zachowujący jego unikalną tkankę kulturową i środowiskową, a także po prostu dołożyć swoją cegiełkę, aby Elbląg stał się lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich.5. Ewelina Jeziorska (41 lat)Urodzona Elblążanka. Socjolożka, edukatorka i animatorka społeczna. Na co dzień pracująca w projektach społeczno - edukacyjnych.