1. Radosław Dąbkowski (41 lat)

Drodzy Elblążanie,

Nazywam się Radosław Dąbkowski, na co dzień pracuję jako nauczyciel języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej oraz jako wykładowca akademicki. Priorytetem dla mnie jest stworzenie młodym Elblążanom warunków do efektywnego rozwoju osobistego i zawodowego. Prywatnie jestem mężem i tatą 2 dzieci. Czas wolny poświęcam modelarstwu, sportowi oraz motocyklom.

Główne obszary, które chciałbym wspierać i rozwijać to:

• aktywne wspieranie elbląskich szkół

• bezpieczeństwo pieszych i kierowców

• promocja oraz rozwój sportu

• wsparcie oraz promocja obszarów turystycznych miasta2. Monika Kozieja (42 lata)Monika Kozieja to ekspert w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, z tytułem naukowym doktora uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte na przestrzeni wielu lat pracy w Elblągu jako menadżer i specjalista ds. monitoringu oraz ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych. Monika Kozieja pracowała w elbląskiej administracji samorządowej, gdzie wykazała się znakomitymi kompetencjami w zarządzaniu projektami. Prowadziła działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ds. funduszy unijnych wspierając przy tym różnorodne podmioty w pozyskiwaniu środków na inwestycje i rozwój. Jest ona również aktywnie zaangażowana w inicjatywy społeczne i edukacyjne. Dr Kozieja działa w sektorze pozarządowym, gdzie angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora elbląskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizacji non-profit zajmującej się wspieraniem edukacji i rozwoju dzieci z niezamożnych rodzin poprzez m.in. organizację warsztatów, zbiórek funduszy oraz realizację programów edukacyjnych mających na celu zapewnienie równych szans edukacyjnych. Współtworzyła również młodą Fundację Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna. Jej działalność w organizacjach pozarządowych pokazuje jej głębokie zrozumienie potrzeb społecznych oraz umiejętność budowania mostów między różnymi sektorami społeczeństwa. Przyczyniła się do wdrożenia nowatorskich rozwiązań, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnych. Jest pomysłodawczynią elbląskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który stanowi kluczowy element w pomocowym systemie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców regionu. Obecnie jej intencją jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy praktycznej i pasji, aby przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności, z silnym akcentem na edukację, innowacje i przedsiębiorczość. Jej celem jest budowanie silnego, zintegrowanego społeczeństwa, w którym każdy ma dostęp do narzędzi potrzebnych do realizacji swoich marzeń i ambicji.

Jako kandydatka komitetu bezpartyjnego „Nowy Elbląg” w swojej pracy chcę skupić się na lokalnych potrzebach i priorytetach bez konieczności dostosowywania się do ogólnokrajowej agendy politycznej równolegle zapraszając każdego do współpracy i wspólnego kształtowania przyszłości naszego miasta. Zobowiązuje się do pracy na rzecz transparentności, innowacji i inkluzywności, mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców.3. Sylwester Sieklicki (53 lata)Specjalista za zakresu emerytur i rent oraz ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Ekonomista, mediator, edukator i społecznik, a także członek Powiatowej Rady Rynku Pracy4. Joanna Korzątkowska (37 lat)Byłam na każdym etapie kariery od sprzedawcy po osobę prowadzącą własną działalność. Jestem mamą trójki dzieci. Przez okres urlopu macierzyńskiego nauczyłam się szyć na maszynie i postanowiłam wiedzę ta przekazać innym. Zaczęłam przygodę z warsztatami dla dzieci. Skłoniło mnie to do podjęcia studiow na kierunku pedagogiki z terapią na ANS. Moją dalszą drogę kariery widzę jako osoba pracująca z dziećmi, jako terapeuta. Dlatego tak bardzo jest mi bliski rozwój Elbląga pod kątem szkolnictwa, rozwijaniu ich pasji, możliwości rozwoju.5. Ewa Wawrzyniak (42 lata)Nazywam się Ewa Wawrzyniak, z urodzenia poznanianka, ale od samego początku związana z Elblągiem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. Od siedemnastu lat zawodowo funkcjonująca w obszarze pomocy społecznej. Znam problemy mieszkańców Elbląga, bo spotykam się z nimi na codzień. Chciałabym wspierać rozwój Elbląga w atmosferze dialogu i dobrej współpracy różnych środowisk społeczno -samorządowych.